Nitsan Domidiano

Urologic

Click to zoom

[ video installation ]
math 1

אורולוגי
מיצב וידאו
מסך, אינפוזיה וקטטר. המסך מחובר גם לאינפוזיה וגם לקטטר. האינפוזיה מזרימה נוזל למסך הראשי, המסך הראשי מפריש נוזל לקטטר. על המזון של היצירה ועל הפסולת שלה. כמובן, שלא תמיד היחסים הם בריאים. לפעמים האוכל שמספקת האינפוזיה הוא לא כל כך מזין, ולפעמים מה שנזרק לאסלה (או לקטטר, במקרה הזה) הוא דווקא מה שהיה כדאי לשמור ולהשתמש בו בגוף היצירה.