Rima Arselanov

jasmine

Click to zoom

[ installation ]
drugs exhibition

יסמין האוביקט בו אני מטפלת נועד להראות את התקדמות המדע והטכנולוגיה בתחום התרופות , לאחר הטיפול הוא הופך לתופעת לואי של עצמו , מן התפתחות והתפשטות ממאירה של יופי מטריד.