Shimon Gorodetsky

Dream City

Click to zoom

[ Sculpture ]
Entrance

גורודצקי שמעון
עיר חלומות
דגם למשרד ממשלתי אשר בתפקידו לבנות עיר לעולים חדשים. פרויקט לאומי בו העיר אינה במקום אחד והמשרד המתכנן אותה במקום אחר, אלא שבפרויקט הנוכחי, העיר נבנית על גבי המשרד עצמו: בסוף הפרויקט נפרס המשרד והוא הופך להיות עיר פיתוח לכל דבר.