Sigalit Lifshitz

Jerusalem of Metal

Click to zoom

[ animation film ]
auditorium

סיגלית ליפשיץ - ירושלים של ברזל
רובוטים משטרתיים מובטלים, מאיימים להשתלט על ירושלים. הם היחידים ששרדו את החורבן.