Watchmen
[by Jack Faber and Gady Sprukt]

www.sub-text.net

who watches the watchmen

קיימות דרכים רבות לענות לשאלה הזאת, רבות יותר מאלה בהן אפשר לספר את הסיפור הזה. אך לפני התשובות, עבודת הוידיאו הקונטרוורסלית Watchmen שיצרנו שותפי גדי ספרוקט ואנוכי מבקשת לבחון לגופה את השאלה עצמה - 'מי שומר על השומרים?'

החברה העכשיווית בה אנו חיים יצרה לעצמה מערכות שליטה ובקרה שונות על מנת לקיים את עצמה, להגן על תפיסותיה ומנגנוני הכוח שלה מפלישה על ידי כורמים זרים לה ולנהל את חייהם של המשתתפים בה לתועלתה הכלכלית והרעיונית.

לצד מנגנוני הצבא, המסחר והשלטון המוכרים שעניינם פיקוח וניהול חיי הכפופים להם, מורכבת התרבות בכללותה ושדה האמנות בפרט ממערכי כוח מקבילים המתפקדים כשומרי הסף של החברה ההיפר מודרנית. תקשורת המונים מבוססת טלוויזיה, עיתונים, מגזינים ופרסומות הפכה למעצבת דעת קהל ומתווכת של דפוסי מחשבה המוזנים אליה ממקורות שונים ונוחים לפיקוח. עולם האמנות הוא אחד מהמקורות המובהקים הללו, המעניק תכנים מגוונים - החל מבידור אליטיסטי, דרך גיבורי תרבות, סיפורים אנושיים על עלייה, נפילה ומאבק וחלומות עתיקים כימי הציווליזיציה על הצלחה, השפעה, שינוי חברתי, מחאה פוליטית, התעשרות והגשמת מאווים.

עולם האמנות, שתפקידיו הבסיסיים הם חקירת התשוקות הללו מול יכולת המימוש שלהן וקיומן בתוך המארג האנושי הנרחב יותר, לצד ביטוי אישי, חירות המחשבה ובחינה ניסיונית של תפיסות מציאות חדשות - הפך בעקבות תפקידיו אלה למכתיב אפנות, מעורר מחלוקות ומושא נחשק של גורמי שליטה כלכליים. כמו כל גורם אחר בחברה בת זמננו, שדה האמנות הפך לשדה מיתוג מתוחכם ומחוזר על ידי גופים שונים, כאשר מוסדות, מוזיאונים, גלריות, אוצרים, אספנים, עסקנים ואמנים מהווים את מותגיו וסממני העושר-הצלחה שלו. חברות ענק מנהלות קשרים ענפים עם מוסדות אמנות, זוכות לפתרונות מס מהירים ופירסום חינם יוקרתי, כך גם בעלי הון פרטיים הרוכשים מוניטין אריסטוקרטי והשפעה עצומה על ניהול עולם האמנות. הפער הרדיקלי הזה - ממקום של יצירה פרטית המבקשת להציג היבטים חדשים של הרוח האנושית והחומר הסביבתי, לחלל מפוקח על ידי בעלי אינטרסים וממון המעוניינים לשמר את כוחם ושליטתם בכל מחיר - החריף באופן דרסטי בעשורים האחרונים, בייחוד עם הקצנתה הקשה של השיטה הקפיטליסטית הקיימת.

זירת הפעילות בה נועדו להישמע קולות חדשניים ורעננים, יתנהלו דיונים ענייניים על תיפקודה של החברה, יעסקו בפעילותם של מנגנוני הכוח הקיימים, תתעורר מחאה על מעשי השלטון, תתעצב התרבות, תתקדם החברה מעבר להתקיימותה היומיומית ויישאלו השאלות הנחוצות והחיוניות לקיום - הפכה לזירה סגורה ושמורה מאחורי חומות גבוהות ומצלמות מעקב, הפועלת נגד תפקידיה המקוריים הרלבנטיים. שומרי הסף של האמנות מועלים באמון שניתן להם ומטשטשים כל הפרדה בין עולם האמנות לעולם העסקים - קשרים, כסף וכוח באים על חשבון תכנים, אופני ביטוי חדשים ואמירה אישית נוקבת. האמנות כפי שהיא מוכרת לנו היום היא ברובה עוד אמצעי תיעול לתפיסת העולם השלטת, מיקרוקוסמוס של פוליטיקה פנימית, בירוקרטיה שסימני השחיתות שוחקים אותה באינטנסיביות, חתך של שכבת שמנת סוציו-אקונומית פרטית ומובדלת, מנותקת מהציבור הרחב ומההתרחשויות ברמת הרחוב.

כל שנאמר עד כה אינו מהווה חידוש מרחיק לכת - כך גם העובדה כי אין כל גורם חיצוני שידווח על הסטייה המשמעותית הזאת - אך הוא מהווה את המצע הרעיוני ממנו נוצרה עבודת הוידיאו Watchmen.

היצירה צולמה בעד מערכת מצלמות המעקב המשוכללת של מוזיאון תל אביב, בטכניקת גרילה נטולת אמצעים המתכתבת עם ההון העצום העומד לרשות המוסד המשומן והממומן היטב. העבודה, שאורכה 9 דקות, הינה יצירת אמנות המתבוננת בחלל אמנות ודנה בתפקידיו, השלכותיו וקיומו כחלק ממערך בקרה ופיקוח חברתי. העבודה עוסקת בחופש הביטוי וחירות היצירה, בגבולות המותר והאסור בחלל שתכליתו הבסיסית ביותר היא לבחון מושגים אלה לעומקם ולרוחבם. יצירת הוידיאו דנה בפולחן התקשורתי שחל סביב אמנות ועימותו עם טקסי פולחן אחרים, ביחסי כוחות חברתיים ביו שולט-נשלט / אובייקט-סובייקט/ בעל כוח-קרבן והעברת הכוחות האפשרית ביניהם. היצירה בוחנת היררכיה מעמדית לרבדיה השונים, את התנודות בינהם ומאיציהם הפוטנציאלים, את החוקיות הפנימית ומקומו של העולם החיצון בחללים סגורים, את מקומה של אמנות המחאה כפשע ומעשה טרור. ב- Watchmen ההתחקות היא אחר בחינת אופני תגובה לחלל ויצירות אמנות על ידי דמות עוטה מסיכת גרב שחורה, המבצעת פעולות שונות בחלל המפוקח, ואופני התבוננות שונים ביצירות אמנות מסויימות ומשמעותו של מקום המתבונן בעצמו במנותק מסביבתו, וכאשר מעורבת נוכחותו של גורם זר בהתבוננות זאת.

צו מניעה הוצא כנגד הקרנת היצירה לבקשת המוזיאון, במעמד צד אחד, ב-15.2.05 כעת Watchmen אסורה לפירסום, שידור והקרנה בכל צורה ואופן ציבורי, מסחרי ופרטי. כנגד האמנים גדי ספרוקט וג'ק פאבר הוגשה תביעה על ידי המוזיאון. כתב הגנה מטעמם הוגש על ידי עו"ד אביגדור פלדמן. דיון ראשון בבית המשפט המחוזי תל אביב אמור להיקבע בימים הקרובים.