About the course (heb)

From No-org-wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Matvey (Talk | contribs)
(Created page with 'הקורס עוסק בחיבור שבין אמנות לבין יצירת אמנות בקהילה. הקורס בנוי על יצירת פרויקטים חברתיים בתחום …')

Current revision as of 00:30, 14 July 2013

הקורס עוסק בחיבור שבין אמנות לבין יצירת אמנות בקהילה. הקורס בנוי על יצירת פרויקטים חברתיים בתחום האמנות והחברה, הנוצרים מתוך ובתוך הקהילה, תוך שימת לב ליצירת עבודות איכותיות, אך עם זאת נגישות לקהל הרחב. הקורס מיועד לקבוצה של סטודנטים המעוניינים להתנסות בפיתוח וביצוע פרויקט אמנות, ששם לו למטרה להתערב ולשנות את המציאות ולא רק לשקף אותה.


במשך שנת הלימודים אנו מטמיעים את תהליכי העבודה הייחודיים לתחום: מחקר, בניית קונצפט, בניית קבוצת עבודה, מציאת שדה פעולה מתאים, יצירת קשר עם ארגונים ומוסדות, ובעיקר עבודה בשיתוף ילדים, בני נוער ותושבים מקומיים. חלק משמעותי מהקורס מוקדש לשינוי דפוסי חשיבה ועבודה מסורתיים של האמנות. הסטודנטים נדרשים לחשוב ולפעול גם כאמנים וגם כאקטיביסטים חברתיים, ליצור עבודות אמנות פעילות, שיש בהן אמירות חברתיות, מעורבות חברתית, יוזמה ואינטראקציה אמיתית. הרצון שלנו הוא לעודד את הסטודנטים ליצור מעבר לנטייתם לעסוק בבעיותיהם האישיות, להתייחס לבעיות החברה הישראלית, ולסחוף אותם לדרך עבודה בדגש קהילתי גם כבוגרים ואמנים פעילים. מניסיוננו, בוגרנו משתלבים בהמשך דרכם בעבודה בקהילה ומשמשים סוכנים להפצת תפיסת עולם זו.


הקורס משתף פעולה זו השנה השלישית עם כנס שדרות לחברה ואמנות לעם ושדות הפעולה המרכזי של הסטודנטים הוא בעיר שדרות והשנה גם ירושלים.

Personal tools