Urologic

video installation

math 1

<div align=right>
אורולוגי
<br>
מיצב וידאו
<br>
מסך, אינפוזיה וקטטר. המסך מחובר גם לאינפוזיה וגם לקטטר. האינפוזיה מזרימה נוזל
למסך הראשי, המסך הראשי מפריש נוזל לקטטר. על המזון של היצירה ועל הפסולת שלה.
כמובן, שלא תמיד היחסים הם בריאים. לפעמים האוכל שמספקת האינפוזיה הוא לא כל כך מזין, ולפעמים מה שנזרק לאסלה (או לקטטר, במקרה הזה) הוא דווקא מה שהיה כדאי לשמור ולהשתמש בו בגוף היצירה.

Heara 8 - Comment on Schools and Hospitals